Пътищата в SCARM – Част 1 – Основни положения

Това ръководство ще ви покаже как да работите с основната пътна секция в SCARM за да създавате впечатляващи макети с интересна пътна инфраструктура. [>>>]