Създаване на диаграми и схеми на контролни табла в SCARM

Прочетете това за да разберете как се създават диаграми на релсови планове или схеми на контролни табла за вашите макети, проектирани в SCARM. [>>>]