Farrukhabad и още от Индийските железници в SCARM

Вижте една хубава галерия с много 3D изображения на сгради, гари, влакове и още, съдържащи се в една неофициална страница на SCARM във Facebook. [>>>]

План за изложбен макет, съчетаващ три различни мащаба (О, H0 и N)

Това е предложение за многомащабен изложбен макет с три различни мащабни междурелсия, създаден от Ace от форума OGR. [>>>]

Релсови планове на микроразмерни макети в HO (част 2)

Това е втората част на статията, представяща няколко микроразмерни релсови планове в HO, създадени със SCARM от Петър Плосков, със стандартни релси PIKO. [>>>]

Всички SCARM макети и релсови планове на едно място

Вижте повече за новия проект, относно събирането на всички SCARM макети и планове на едно място - нов уебсайт с база данни за разглеждане и свободно сваляне на SCARM проекти. [>>>]

Планове и макети от Интернет, направени със SCARM (2)

Вижте снимки на релсови планове и SCARM макети, намерени в Internet - използвайте ги за вдъхновение и нови идеи (част 2). [>>>]

Гаражният макет в мащаб 0 на JumpJet

Това е един макет за маневри в мащаб O, създаден със SCARM от JumpJet. Размери: 3926mm x 1085mm (155" x 43"); Сложност: средна. [>>>]

Релсови планове на микроразмерни макети в HO (част 1)

Това е първата част на статията, представяща няколко микроразмерни релсови планове в HO, създадени със SCARM от Петър Плосков, със стандартни релси PIKO. [>>>]

Историята на Stockrington – макетът на Jukebox в мащаб OO

Това е макет в мащаб 00, създаден със SCARM от Scott известен също и като Jukebox. Размери: 7m x 4m (23' x 13') около стените; Сложност: труден. [>>>]

Планове и макети от Интернет, направени със SCARM

Вижте снимки на релсови планове и SCARM макети, намерени в Internet - използвайте ги за вдъхновение и нови идеи. [>>>]