Бърз съвет: Нестандартни отрязъци на релси в SCARM

Вижте този Бърз съвет ако искате да използвате ръчно направени релси или отрязъци от стандартните релси във вашия релсов план. [>>>]

Как да проверим стръмността на релсов участък под наклон

SCARM не показва степента на наклоните, които вече са зададени в релсовия план, но вие можете да проверите това по всяко време - вижте как в тази статия. [>>>]

Копиране/Поставяне между два макета

Тази статия описва как да решите проблем в по-старите версии на SCARM при копиране и поставяне (Copy/Paste) между два макета в две отделни копия на програмата. Коригирано в SCARM 0.9.18 [>>>]