Потенциални проблеми със стрелки Atlas HO Code 100

Описание на възможните проблеми със стрелки Atlas HO 100 Snap-Track с номера 850/851/860/861 и решение за предотвратяване на потенциални проблеми и грешки при планиране с тях. [>>>]

External Exception – какво значи това?

При стартиране на SCARM или отваряне на 3D Viewer-а, програмата може да даде грешка "External Exception". Тази статия разглежда възможните причини и решения. [>>>]

Релсите не съвпадат (не се свързват) така, както е показано в даден релсов план

Вижте тази статия за да знаете как да действате, когато чертаете релсов план в SCARM от книга или списание и чертежът в програмата не съвпада така, както е описано в печатния план. [>>>]

Разрешаване на проблеми при инсталация на SCARM

Прочетете тази статия ако имате проблеми при инсталирането на SCARM или при обновяване на съществуваща версия с нова. [>>>]