Бърз съвет: Натиснете ESC за да върнете SCARM в нормално състояние

Вижте този Бърз съвет за справяне със ситуации в които SCARM изглржда блокирала или ако не реагира правилно на вашите команди. [>>>]

External Exception – какво значи това?

При стартиране на SCARM или отваряне на 3D Viewer-а, програмата може да даде грешка "External Exception". Тази статия разглежда възможните причини и решения. [>>>]