Разрешаване на проблеми при инсталация на SCARM

Прочетете тази статия ако имате проблеми при инсталирането на SCARM или при обновяване на съществуваща версия с нова. [>>>]