Добавяне на текст към релсовия план

Прочетете тази статия за да научите как да добавяте и управлявате текстови описания във вашия SCARM проект. [>>>]

Основа с отвор в средата

Ако ви трябват отвори в основата, прочетете тази статия за да видите как можете да ги моделирате и покажете в SCARM. [>>>]