External Exception – какво значи това?

При стартиране на SCARM или отваряне на 3D Viewer-а, програмата може да даде грешка "External Exception". Тази статия разглежда възможните причини и решения. [>>>]