Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

AristoCraft-G-EUbEuropean style G-scale track system (Brass)

Мащаб: G (1/29)
Междурелсие: 45 mm / 1.772"
Производител: Aristo-Craft
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Aristocraft-G-EUb.lib
Последно обновен: 22 Jan 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб G (1/29)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

© 2010-2016 Милен Пеев a.k.a. Mixy. Всички права запазени. Използвайте на собствена отговорност!
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.