Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Atlas-O-IndIndustrial 3-rail roadbed track system

Мащаб: O (1/48)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: Atlas
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Atlas-O-I.lib
Последно обновен: 21 Jan 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/48)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

© 2010-2016 Милен Пеев a.k.a. Mixy. Всички права запазени. Използвайте на собствена отговорност!
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.