Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Bachmann-N-EZ/NSE-Z track system (Nickel-Silver)

Мащаб: N (1/160)
Междурелсие: 9 mm / 0.354"
Производител: Bachmann
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Bachmann-N-EZns.lib
Последно обновен: 09 Feb 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб N (1/160)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

© 2010-2016 Милен Пеев a.k.a. Mixy. Всички права запазени. Използвайте на собствена отговорност!
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.