Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Bachmann-OO-BLBranchline track system

Мащаб: OO (1/76)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Bachmann
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Bachmann-OO-BL.lib
Последно обновен: 23 Jan 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб OO (1/76)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

© 2010-2016 Милен Пеев a.k.a. Mixy. Всички права запазени. Използвайте на собствена отговорност!
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.