Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Bachmann-OO-BLBranchline track system

Мащаб: OO (1/76)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Bachmann
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Bachmann-OO-BL.lib
Последно обновен: 24 Jul 2017


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб OO (1/76)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.