Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Bemo-HOeNarrow gauge track system

Мащаб: HOe (1/87)
Междурелсие: 9 mm / 0.354"
Производител: Bemo
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Bemo-HOe.lib
Последно обновен: 29 Mar 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HOe (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

© 2010-2016 Милен Пеев a.k.a. Mixy. Всички права запазени. Използвайте на собствена отговорност!
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.