Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Fleischmann-HO-ModelModel track system

Мащаб: HO (1/87)
Междурелсие: 16.5 mm / 0.65"
Производител: Fleischmann
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Fleischmann-HO-M.lib
Последно обновен: 21 Mar 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб HO (1/87)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

© 2010-2016 Милен Пеев a.k.a. Mixy. Всички права запазени. Използвайте на собствена отговорност!
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.