Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

GarGraves-S-TpS-gauge tracks (tin plated)

Мащаб: S (1/64)
Междурелсие: 22.42 mm / 0.883"
Производител: GarGraves
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: GarGraves-S-Tp.lib
Последно обновен: 27 Feb 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб S (1/64)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.