Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Hornby-O-22-rail O-gauge tinplate tracks (discontinued)

Мащаб: O (1/43.5)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: Hornby
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Hornby-O-2.lib
Последно обновен: 27 Feb 2016

 Спряна от производство релсова система


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/43.5)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

© 2010-2016 Милен Пеев a.k.a. Mixy. Всички права запазени. Използвайте на собствена отговорност!
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.