Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Kuehn-TTKuehn-modell track system

Мащаб: TT (1/120)
Междурелсие: 12 mm / 0.472"
Производител: Kuehn
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Kuehn-TT.lib
Последно обновен: 14 Sep 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб TT (1/120)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.