Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

Lenz-OO-scale track system

Мащаб: O (1/45)
Междурелсие: 32 mm / 1.26"
Производител: Lenz
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Lenz-O.lib
Последно обновен: 21 Jan 2016


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб O (1/45)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

© 2010-2018 Милен Пеев a.k.a. Mixy. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.