Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПърви стъпки

Как се започва?

Ами например с прост овал.

Стартирайте програмата и изберете "Редактиране" > "Нова начална точка" от менюто. Щракнете с левия бутон на мишката, за да поставите началната точка в полето за чертане. По подразбиране е заредена библиотеката с релси "Tillig-TT-Std". Изберете права релса #6110 от вертикалния панел в ляво и я изчертайте (пак с левия бутон). След това изберете крива #6210 по същия начин - ще се появят допълнителни бутони за посока, изберете един от тях за желаното направление на завоя. За да повторите кривата, докато оформите полукръг, натиснете 3 пъти Space (интервал) от клавиатурата. Ако релсите излязат извън видимата област, използвайте колелцето на мишката, за да мащабирате чертежа или го натиснете, за да преместите полето за чертане. Пак права #6110 и пак 4 криви #6210 и вашият първи овал е готов. Програмата автоматично ще свърже последната релса от овала с първата права, тъй като краищата им съвпадат.

Или пък можете просто да завлачвате релсите от панела за избор към чертожното поле с натискане и задържане на левия бутон на мишката – какво по-лесно от това :)

Не пропускайте видео уроците за SCARM, създадени от Ruud Boer.

SCARM Видео уроци (на английски)


Вижте също

Помощ и често задавани въпроси
Информация, уроци и ресурси

◄ Начало  |  ▲ Горе

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.