Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSРежим на симулация (вкл. захранване)

Как се показва изминалото време от началото на симулацията?

Включете таймера на сесията в настройките – той ще се появи под бутона “Захранване” и ще отброява изминалото време от началото на симулацията, докато захранването е включено.

За да нулирате таймера, използвайте двойно щракване върху неговия дисплей.


Вижте също

Как се работи с Влаковия контролер?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.