Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSОтстраняване на проблеми

Защо командата “Model Trains Simulator” в менюто не е активна?

Командата “Model Trains Simulator” е деактивирана (посивена) когато SCARM не може да инициализира модула на симулатора.

Най-честата причина за това е липсваща, нестабилна или блокирана връзка с интернет. Рестартирайте SCARM и проверете командата отново. Ако все още е посивена, направете следното:

1. Ако командата в менюто съдържа дескриптор “inaccessible”, това означава, че уеб сървърът на SCARM е недостъпен, поради прекъсната или нестабилна мрежова връзка, блокиран достъп до сайта или повреда в сървъра. Проверете вашата връзка с интернет, уверете се, че вашите антивирус и защитна стена не блокират мрежовия достъп на SCARM и опитайте отново.

2. Ако командата в менюто съдържа дескриптор “outdated”, това означава, че вероятно има ново издание на модула Model Trains Simulator. Друга възможна причина може да е скорошна хардуерна промяна във вашата система или повреден файл на разширителния модул на симулатора в SCARM. В такива случаи, използвайте командата “Разширения” > “Преглед на разширенията” от менюто на програмата за да отворите уеб страницата с достъпните разширения в сайта на SCARM след което свалете и преинсталирайте най-новото издание на MTS.

3. Ако командата в менюто съдържа дескриптор “expired”, това означава, че вашето копие на симулатора вероятно е с изтекла давност или вашето издание на Model Trains Simulator вече не се предлага. Използвайте командата “Разширения” > “Преглед на разширенията” от менюто на програмата за да отворите уеб страницата с достъпните разширения в сайта на SCARM и проверете за наличност и/или достъпност на други издания на MTS.

Забележка Ако вашето копие на MTS е свалено на друг компютър, модулът със симулатора няма да може да се инициализира и съответната команда в менюто винаги ще бъде неактивна (посивена), с добавени “inaccessible”, “outdated” или “expired” дескриптори.


Вижте също

Как се сваля и инсталира Model Trains Simulator?
Защо командата “Model Trains Simulator” не се вижда в менюто?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.