Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSОтстраняване на проблеми

Защо виждам съобщението “Една или повече релси може да са несъвместими със симулатора”?

Понякога, при стартиране на симулатора с предварително въведен релсов план или при отваряне на стар проектен файл, може да видите следното съобщение:

След като затворите прозореца със съобщението, някои от релсите в плана ще бъдат маркирани в червено – това са и въпросните релси, които не са съвместими със симулатора.

Понятието несъвместима релса означава, че симулиращият алгоритъм не знае как правилно да придвижи влак върху такава релса, тъй като липсва маршрут или други необходими данни във файла на проекта за тази конкретна релса. Най-честата причина за това е отварянето на стари релсови планове, създадени, редактирани и/или записани във версиите на SCARM отпреди излизането на разширението Model Trains Simulator.

Все пак, симулаторът ще може да стартира дори и при наличие на несъвместими релси в макета. Когато влак достигне до такава релса, той може да спре пред нея или по средата й (като дерайлира) или пък може да премине, но по непредвиден (неправилен) начин. Несъвместимите стрелки може да не се превключват коректно (или може въобще да не превключват), докато несъвместимите крайни релси (отбивачки, с буфери) може да не ограничават (спират) влака на правилната позиция.

За да поправите несъвместимите релси в плана, опитайте да ги замените със същите части от съответната библиотека в най-новата версия на SCARM.

Забележка Можете да изключите проверката за несъвместими релси от настройките, но това не е препоръчително.


Вижте също

Защо влакът спира без причина?
Как се възстановява движението след дерайлиране или катастрофа?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.