Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSОтстраняване на проблеми

Защо командата “Model Trains Simulator” не се вижда в менюто?

Командата “Model Trains Simulator” може да не се вижда (да липсва) в меню “Разширения” веднага след стартирането на SCARM, поради по-бавното инициализиране на самите разширения на някои компютри. Ако в същия момент има проблем с интернет връзката или ако сървърът на SCARM е претоварен (или въобще не отговаря), може да трябват няколко секунди до появяването на командата за стартиране на симулатора и е напълно възможно след това тя да бъде деактивирана (посивена).

Ако командата за стартиране на симулатора не се появи дори и след 15-20 секунди, това може да се дължи на една от следните прични:

1. Разширението MTS може да не е инсталирано, да е неправилно инсталирано или да е премахнато след скорошно деинсталиране на SCARM. В този случай, свалете и (пре)инсталирайте MTS.

2. Разширението MTS е било инсталирано току-що, но SCARM все още не е рестартирана. За да може разширението да бъде разпознато и правилно инициализирано, затворете програмата и я стартирайте отново.

3. Разширението MTS е било инсталирано току-що и SCARM е рестартирана, но вашата защитна стена блокира връзката на програмата с интернет, в очакване на вашия отговор и/или одобрение. Моля, разрешете/одобрете заявката за връзка на програмата към уеб сървъра на SCARM тъй като това се изисква за правилната инициализация и нормалното стартиране на MTS.


Вижте също

Как се сваля и инсталира Model Trains Simulator?
Защо командата “Model Trains Simulator” в менюто не е активна?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.