Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSУправление на сесиите

Как се запазва и възстановява състоянието в дадена сесия?

A. Ако желаете да запазите текущото състояние на сесията, използвайте командата “Файл” > “Запази” от менюто на MTS. Всички влакове и маршрути на стрелки ще бъдат запазени в .scarm файла на текущия проект (релсов план).

Ако желаете да запазите няколко различни първоначални състояния на подвижния състав и стрелките за един и същи релсов план, подгответе всяко едно разположение и използвате командата “Файл” > “Запази като” за да запишете различните копия на .scarm файла под различни имена.

Забележка Ако превключите обратно от симулатора към редактора на релсовия план (към основната програма), състоянието на сесията в паметта ще се нулира.

Забележка Ако запазите (презапишете) даден .scarm файл, който вече съдържа данни за сесия и това се случи в основната програма, информацията за състоянието на сесията ще бъде загубена.


B. За да възстановите записано състояние на сесия, използвайте командата “Файл” > “Отвори” от менюто на симулатора (след като вече сте стартирали MTS).

Забележка Ако отворите .scarm файл, който съдържа данни за MTS сесия докато сте в редактора на основната програма и след това стартирате симулатора, сесията няма да се зареди. За да я възстановите, просто отворете отново проекта след като вече сте стартирали MTS.

Забележка Ако отворите .scarm файл, който съдържа сесия, записана на друг компютър, някои возила в композициите (или цели влакове) може да липсват поради отсъствието на някои библиотеки с подвижен състав на текущия компютър. За да разрешите подобен проблем, отворете базата данни с Виртуален Подвижен Състав и свалете липсващите библиотеки, ако знаете какво трябва да бъде нормалното състояние на сесията.


Вижте също

Как може да се върне предишно състояние в текущата сесия?
Как може да се направи запис на сесията в реално време?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.