Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSУправление на сесиите

Как може да се върне предишно състояние в текущата сесия?

Състоянието се съхранява в Undo/Redo буфера всеки път когато натиснете бутона “Захранване” на влаковия контролер. Ако искате да се върнете към предишно състояние (напр. ако искате отново да пуснете влак от предишната му позиция, но вече по друга линия), просто използвайте командата “Отмени” от меню “Редактиране” при изключено захранване на влаковия контролер (това работи само в 2D режим).

Забележка Можете да използвате и инверсната команда “Възстанови” от меню “Редактиране”, за да “превъртите” напред до последното съхранено състояние в Undo/Redo буфера, освен ако вече не сте направили промени в подредбата на подвижния състав или стрелките.


Вижте също

Как се запазва и възстановява състоянието в дадена сесия?
Как може да се направи запис на сесията в реално време?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.