Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSРежим на композиране на влакове (изкл. захранване)

Как се маркират возила?

Щракнете с левия бутон на мишката върху релсово возило за да го изберете. За да добавите още возила към селекцията, задръжте натиснат клавиша Shift, докато ги избирате с мишката. За да маркирате цял влак, използвайте двойно щракване върху някое от съставящите го возила.


Вижте също

Как се сменя посоката?
Как се пренареждат и преместват возила?
Как работи Copy/Paste?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.