Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSРежим на композиране на влакове (изкл. захранване)

Как се пренареждат и преместват возила?

За да разкачите и/или преместите релсово возило (или последователна селекция от возила) към друг коловоз, задръжте натиснат клавиша Ctrl и завлачете селекцията с мишката към другия коловоз. Ако селекцията не може да бъде разположена на избрания коловоз по някаква причина (напр. част от вагоните излизат извън релсите или се припокриват с друг подвижен състав), курсорът на мишката ще се промени на “забранено”. Моля отбележете, че цялата селекция може да смени посоката си заради промяна в ориентацията (вектора на посоката) на релсите от другия коловоз.

За да закачите преместваното релсово возило (или последователна селекция от возила) към друго возило (или влак) на макета, преместете мишката така, че двете стрелки в краищата на автосцепките да се припокрият. Когато това стане (и стрелките се оцветят в зелено и червено), отпуснете бутона на мишката за да осъществите скачването. Ако селекцията не може да се закачи към избраната автосцепка по някаква причина (напр. част от вагоните излизат извън релсите или се припокриват с друг подвижен състав), цялата селекция ще бъде върната в първоначалната позиция.


Вижте също

Как се маркират возила?
Как се сменя посоката?
Как работи Copy/Paste?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.