Model Trains SimulatorНачалоПомощ за MTSРежим на симулация (вкл. захранване)

Как се работи с Влаковия контролер?

Панелът с Влаковия контролер е разположен в дясната част на екрана. Той съдържа (отгоре надолу) бутон “Захранване”, таймер (зависи от настройките), бутони “Напред” и “Назад”, дисплей, плъзгач за тягата, бутон “Стоп”, DCC функционални бутони (зависят от версията и настройките) и бутони за избор на активния локомотив.

За стартиране и спиране на симулацията, използвайте бутона “Захранване” или клавиша “P”.

За да изберете активния локомотив, натиснете съответния бутон (с неговото име) в долната част на контролера или просто кликнете върху локомотива на трасето, ако тази опция е избрана в настройките.

За да задвижите активния локомотив, приложете тяга чрез плъзгача. Можете да ползвате и колелцето на мишката или съответните клавиши от клавиатурата, ако тези опции са избрани в настройките.

За да смените посоката на движение на активния локомотив, щракнете върху съответния бутон в горната част на контролера или натиснете клавиша “D”.

За да промените дисплея на контролера от цифров в аналогов и обратно, просто щракнете с мишката върху него.

За да промените показанието на скоростта от моделна към прототипна (1:1) и обратно, натиснете клавиша “V”.


Вижте също

Как се превключват стрелките?
Как се възстановява движението след дерайлиране или катастрофа?
Как се показва изминалото време от началото на симулацията?
Как може да се увеличи кадровата честота по време на симулация?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.