Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпроси2D редактор

Как се придвижва чертожното поле?

За да придвижите полето за чертане, натиснете и задръжте средния бутон на мишката (колелцето) и придвижете полето в желаната посока или изпозвайте бутоните-стрелки от клавиатурата.


Вижте също

Как се мащабира (zoom-ва) черточното поле?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.