Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиРабота с релси

Как се задава посоката на началната точка?

Задръжте левия бутон на мишката при поставянето на началната точка, придвижете мишката в желаната посока и отпуснете бутона, когато сте готови.

Вижте също и функцията "Начална точка" в Кутията с инструменти.


Вижте също

Как се използва Кутията с инструменти?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.