Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиРелсови и обектни библиотеки

Как се сменя активната библиотека?

Щракнете с десния бутон на мишката върху името на активната библиотека (намира се в горната част на панела с релсите), за да отворите менюто с достъпните библиотеки.


Вижте също

Как да получа информация за избраната библиотека?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.