Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпроси2D редактор

Как работи Copy-Paste?

В SCARM това се казва копирай-постави и работи както в повечето векторни графични редактори. Релсите, поставени от клипборда на чертежа се появяват точно там, откъдето са копирани. След поставянето, просто преместете копираните релси където пожелаете.


Вижте също

Маркиране на релси и обекти
Как се местят релси?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.