Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиОтпечатване на релсовия план и списъка с частите

Как да видя списък на вложените части?

Изберете командата “Списък на частите” от меню “Инструменти”. Списъкът ще се отвори в браузъра по подразбиране, откъдето може да бъде съхранен или отпечатан.

Забележка Проекти, създадени с по-ранни версии от 0.6.0 не съдържат информация за производителя и мащаба на различните релси.


Вижте също

Discrepancy Between Elements on the Layout and the Parts List

 

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2022 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.