Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиОтпечатване на релсовия план и списъка с частите

Как да отпечатам готовия макет?

Печатането със SCARM е лесно – вижте различните възможности по-долу.

Ако желаете да отпечатате целия макет, просто натиснете бутона “Печат” от лентата с инструменти - програмата автоматично ще скалира трасето, ще го побере на страницата и ще го отпечата на подразбиращия се принтер.

Ако искате да видите страницата с целия макет преди да бъде отпечатана, натиснете бутона “Преглед за печат” в лентата с инструменти – това ще включи режима “Преглед за печат”.

Ако желаете да отпечатате определена част от трасето, уверете се, че е избран режим “Преглед за печат” (маркирано е “Показвай като преглед за печат” от меню “Изглед”), след което преместете чертожния плот, нагласете увеличението към избраната част и натиснете бутона “Печат” – SCARM ще отпечата страницата точно така, както е зададена на екрана. Помнете, че можете да редактирате трасето и да правите всичко останало независимо дали работите в нормален режим или в “Преглед за печат”.

Ако промените трасето, докато работите в “Преглед за печат” и ориентацията на страницата вече не е оптимална, изключете и включете отново “Показвай като преглед за печат” от меню “Изглед” – SCARM ще настрои страницата така, че ориентацията й да отговаря на ориентацията на трасето. Изберете бутона “Побери на страницата” от лентата с инструменти, за да запълните страницата с целия макет. Всъщност изключването и включването отново на бутона “Преглед за печат” прави същото.

Ако желаете да контролирате отпечатването по-прецизно, изберете командата “Печат...” от меню “Файл” и укажете своите предпочитания в диалоговия прозорец за печат.

Забележка Ако има дефинирана основа, релсите извън нея не се вземат под внимание при автоматичното оразмеряване за печат.


Вижте също

Print Whole Layout in 1:1 Scale

 

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2022 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.