Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиДобавяне на инфраструктура и съоръжения

Как се работи с фигурите в SCARM?

Фигурите в SCARM служат за създаване на двумерни форми в чертежа, които могат да се превръщат в 3D обекти чрез задаване на вертикална позиция и височина. С тяхна помощ можете да създавате сгради, перони, крайрелсови съоръжения, подпори, парапети на мостове и дори интериора на стаята, в която ще разположите вашия макет.

За да за започнете да работите с фигурите в SCARM, отворете менюто с библиотеките от панела в ляво и изберете “Фигури” (най-долу в списъка). Възможните фигури ще се покажат в панела за избор в лявата част на екрана. По подразбиране е активен режим на селекция (първия бутон).

За да начертаете дадена фигура, изберете съответния бутон и следвайте инструкциите в статус-лентата. След като фигурата бъде завършена, програмата ще покаже прозорец с възможност за редакция на основните характеристики. Той изглежда по следния начин:

Значенията на полетата са както следва:

Вертикална позиция – това е разстоянието от основата (кота 0) на макета до долната част (дъното) на 3D обекта.

Височина - това е височината на самия 3D обект. Ако стойността е 0, фигурата ще е видима само на 2D чертежа.

Цвят – това е цветът на обекта. Щракнете върху бялата лента, за да изберете желания цвят от палитрата на Windows. Ако щракнете върху малкия бутон в дясно от бялата лента, фигурата ще стане прозрачна – това може да бъде полезно в някои ситуации.

Прилепване на терена към дъното – ако има отметка, теренът под фигурата в 3D режим ще прилепва към дъното на обекта. Ако няма отметка, обектът ще е "плаващ" (напр. при козирка над перон).

От вътрешната страна на контуравалидно само ако е маркирано горното поле – ако има отметка, теренът ще прилепва само от вътрешната страна на контура (напр. за формиране на брегове на реки и езера). Ако няма отметка, теренът ще обхваща външната страна на контура на фигурата (напр. при сгради).

За да видите готовата фигура като тримерен обект, изберете бутона "3D" от лентата с инструменти. Можете да променяте характеристиките в последствие, като селектирате фигурата и след това изберете меню “Обекти” > “Характеристики”. Можете да настроите няколко обекта едновременно – просто ги изберете предварително с мишката. За да промените формата на вече създадена фигура, щракнете с мишката върху нея и редактирайте контролните точки. Можете да вмъквате нови точки – за целта щракнете с десния бутон на мишката върху някоя от страните на фигурата и изберете “Вмъкни нова точка” от контекстното меню. Можете да местите точките, като ги “влачите” чрез левия бутон на мишката, а ако желаете да изтриете съществуваща контролна точка от фигурата, изберете точката и натиснете клавиша Del. Можете да групирате няколко фигури в група и да работите с тях като с единичен обект. За целта селектирайте желаните обекти и изберете меню “Обекти” > “Групирай”. За да преместите даден обект на желаната позиция, първо го изберете, след което задръжте Ctrl и го придвижете с мишката. За да завъртите даден обект под ъгъл, използвайте меню “Редактиране” > “Завърти” и нагласете ъгъла на завъртане в появилия се прозорец. За да подравните няколко фигури вертикално или хоризонтално, използвайте меню “Обекти” > “Подравни” и нагласете опциите в появилия се прозорец.


Вижте също

Как се създават къщи и сгради?

◄ Начало  |  ▲ Горе

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.