Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиДобавяне на инфраструктура и съоръжения

Как се създават гарови перони?

Активирайте фигурите в панела за избор (от последната позиция в менюто с библиотеките). Изберете "Правоъгълник" и начертайте формата на перона между коловозите. В характеристиките изберете височината и цвета, както и вертикалната позиция, ако релсите имат височина, различна от 0. Ако коловозите не са разположени хоризонтално или вертикално на чертежа, можете да завъртите фигурата чрез меню “Редактиране” > “Завърти”. Ако коловозите не са прави или ако сключват ъгъл по между си, можете да използвате многоъгълник за оформянето на по-сложен перон.


Вижте също

Как се работи с фигурите в SCARM?
Aligning Factory-Made Platform Sections In Parallel To The Tracks

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.