Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиИмпортиране и експортиране

Как се импортират релсови планове в SCARM?

За да импортирате даден релсов план в SCARM, трябва първо да го сканирате (ако е от книга) или да го експортирате под формата на изображение (ако е от друга програма). Добре е да знаете размерите на релсите или да имате някакъв репер с известни размери в изображението, за да можете да мащабирате импортирания план към размерите на чертожното поле в SCARM.

Използвайте командата “Изглед” > “Фоново изображение” за да заредите картинката с релсовия план като фон на чертожното поле. В долния десен ъгъл на картинката ще се появи малък сив триъгълник – използвайте го, за да оразмерите картинката и да нагласите размера на релсовия план така, че да съвпада по размер с проекта в SCARM. Изберете желаната релсова система от списъка с библиотеките и започнете да пресъздавате фоновия план с релси в SCARM. Използвайте клавиша “I”, ако желаете временно да скриете фоновото изображение от чертежа.

По този начин можете да импортирате всякакви релсови планове с голяма точност, както и да използвате релсови системи от други производители или в други мащаби, различни от тези в оригиналния план.

Забележка Файловите формати на SCАRM и ATPS са 100% съвместими и могат да се отварят директно в двете програми.

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.