Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиРабота с релси

Как се правят отрязъци от стандартни релси?

Ако ви трябва отрязък от права или крива релса с точно определена дължина, маркирайте желаната релса, щракнете върху мястото, където искате да я срежете и изберете командата “Срежи на две” от контекстното меню. Релсата ще се раздели на две части и всяка от тях ще бъде маркирана със знак за отрязък (символ ножица).

По този начин можете да запълвате празнини в релсовия път, с прави релси в системи, които не разполагат с флекс-релси (напр. при релсов материал с вградена баластрова призма). Просто поставете някоя по-дълга релса от единия край и я отрежете в другия край на запълваното пространство – съединението ще стане автоматично. Премахнете останалата ненужна част от отрязаната релса чрез маркиране и изтриване.

Отрязъци могат да се правят само от обикновените прави и криви релси. Специалните функционални релси (напр. откачващи, сензорни, захранващи и т.н.) не могат да се режат.

Забележка Всеки отрязък се брои за цяла единична релса в списъка с частите.

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.