Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиПрограмни настройки

3D изглед

Тази страница съдържа опции, контролиращи изгледа и поведението в 3D режим (3D изглед).

Трасе – Настройки, определящи как да се показва трасето в 3D режим

Траверси – показва триизмерни траверси.

Разделители – показва триизмерни разделители в краищата на релсите.

Layers – Controls displaying of the layered content

Apply visibility in 3D – when checked, only content from the visible layers is shown.

Камера – Настройки, определящи поведението на камерата

Инверсно придвижване – ако има отметка, посоката на придвижването на камерата при местене с мишката ще бъде на обратно.

Initial position – specifies the initial position of the camera toward the layout. (Licensed Version only)

Основа – Настройки, определящи изгледа на основната повърхност в 3D режим

Терен – ако има отметка, програмата генерира реалистична повърхност за ландшафта според височините на релсите.

Качество/скорост на представяне – определя гъстотата на повърхностната мрежа за терена; по-гъстата мрежа изглежда по-добре, но отнема повече време за изчисление и обратно.

Мрежа – показва 3D маркери за разстояние на базовото (нулево) ниво, които могат да бъдат припокрити от терена.

Colors – Specifies the colors of the layout scene (Licensed Version only)

Surface – Sets the color of the baseboard and the terrain surface. (Licensed Version only)

Background – Sets the environment (background) color. (Licensed Version only)

Grid dots – Sets the color of the grid dots. (Licensed Version only)

Lighting – Specifies the lighting of the layout scene (Licensed Version only)

Light source position – specifies the position of the main light source toward the layout. (Licensed Version only)

Забележка The light source height is determined automatically, based on the layout size and area. The light source intensity can be controlled from the slider in the upper right corner of the 3D Viewer (Licensed Version only).


Вижте също

2D изглед

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.