Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиРабота с релси

Как се завъртат релси?

Ако желаете да поставите нова релса под определен ъгъл (или да завъртите релса от чертежа), първо поставете нова начална точка в съответната посока, след което поставете релсата (или преместете съществуващата релса) към тази точка.

Друг, по-лесен начин за завъртане на вече поставени релси в плана е да ги изберете и да използвате командата “Редактиране” > “Завърти” от главното меню.

Ако желаете да обърнете дадена релса на макета, първо я разкачете, след което я закачете откъм другия й край.

Можете също да обръщате релси хоризонтално или вертикалнo с командата “Редактиране” > “Обърни” от главното меню.


Вижте също

Как се задава посоката на началната точка?
Как се разкачват и снаждат релси?
Защо някои части не могат да се обръщат?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.