Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиПрограмни настройки

Преносимост

Тази страница позволява записване на програмните настройки и данни на друго място, за да може SCARM да се ползва от преносими устройства и памети

Използване на SCARM от преносими памети – позволява стартиране и работа с програмата от USB флашки или др. под.

Съхрани настройките локално – отваря прозорец за запис на настройките в избрана от потребителя папка.

Изтрий локалните настройки – премахва локалните настройки и възстановява нормалния режим на работа.

Забележка The portable mode is not available in the licensed version.


Вижте също

Как може да се ползва SCARM от преносима памет?

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.