Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоПомощ и често задавани въпросиПрограмни настройки

Updates

This page contains options regarding the program's updates

Options for updates – Controls how the check for updates are performed

Automatic check for updates on startup – when checked, the program performs automatic check for updates on startup, but only once a day.

Check for updates – click to perform instant check for updates.

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2018 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.