Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоУсловия за ползване

Условия за ползване

Тези Условия за ползване определят правилата и регулациите при използване на уебсайта на SCARM на адрес www.scarm.info.

Софруерът SCARM и уебсайта www.scarm.info са разработени и се поддържат от Милен Пеев от София, България.

Посещението на този сайт означава, че вие приемате и се съгласявате с Условията за ползване изцяло и без никакви възражения. Моля, не използвайте уебсайта на SCARM или които и да е от продуктите и услугите, предоставяни от сайта ако не приемате всички правила и условия, описани на тази страница.

Следната терминология се използва и прилага в Условията за ползване и другите подобни споразумения на сайта: "Клиент", "Потребител", "Вие" and "Вас" се отнася за вас, потребителят, който достъпва и използва този уебсайт и приема Условията за ползване. "Авторът", "Разработчикът", "Ние" и "Нас" се отнася до нашата организация. "Страни" или "Ние", може да се отнася едновременно за Потребителя и за нас или за една от двете страни. Всички неща, които се отнасят до оферти, приемане и обсъждане на плащания към нас с цел обслужване на клиента по най-подходящия начин, независимо от канала за връзка и необходимото време, или каквото и да е друго, свързано с удовлетворението на клиента относно предоставяните продукти и услуги ще се подчинява на действащото законодателство в България и Европейския съюз. Всяко сходно използване на горната терминология, независимо от начина на назоваване или изписване на термините, ще се счита за взаимозаменяемо и съответно ще означава същото.

Бисквитки (Cookies)

Ние работим с технологии, включващи бисквитки (cookies). С използването на нашия сайт, вие се съгласявате с употребата на бисквитките в съответствие с нашата Политика за поверителност.
Повечето интерактивни сайтове в наши дни използват бисквитките с цел подобряване на потребителското преживяване при всяко посещение. Бисквитките се ползват в някои части на сайта за осигуряване на правилното функциониране на предоставяните услуги. Някои от нашите партньори / рекламодатели може също да използват бисквитки.
Моля отбележете, че ако изключите бисквитките от вашия браузър, някои възможности в сайта ще бъдат деактивирани, а други може да не работят правилно.

Лиценз

Ако не е указано друго, всички софтуерни продукти, материали и съдържание на сайта са изключителна интелектуална собственост на Милен Пеев. Всички права са запазени. Вие можете да разглеждате и/или отпечатвате страници от www.scarm.info само за ваша лична употреба, съгласно ограниченията, изложени в Условията за ползване.
Вие нямате право да:
• Публикувате материали и съдържание от www.scarm.info без пояснения и обратна връзка (back link) към оригиналното съдържание;
• Продавате, отдавате под наем, таксувате или прелицензирате материали и съдържание от www.scarm.info;
• Възпроизвеждате, дублирате или копирате материали и съдържание от www.scarm.info под каквато и да е форма, без нашето изрично писмено разрешение.

Вградени рамки (Iframes)

Без наше одобрение и изрично писмено разрешение, вие не можете да създавате рамки (frames) около страници от нашия сайт или да използвате други технологии, които променят по какъвто и да е начин съдържането и визуалното представяне на нашия сайт.

Реклами

На нашия сайт показваме реклами, предоставени от услугата Google AdSense или от други рекламни мрежи. Ние нямаме контрол над съдържанието на рекламните елементи и нямаме връзка с рекламираните продукти и/или услуги. Ние не сме отговорни за съдържанието и/или софтуера, показвани и предлагани на сайтове на трети страни, които могат да бъдат рекламирани на www.scarm.info.

Достоверност на съдържанието

Въпреки, че полагаме усилия да проверяваме коректността на съдържанието на нашия сайт, ние не можем да гарантираме неговата цялост или точност, нито можем да потвърдим, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време и от всяка локация, както и че информацията на страниците ще бъде актуална.
Ние не поемаме никаква отговорност относно съдържание, предоставено от външни сайтове на трети страни, които могат да се отворят във вашия браузър след последване на връзка от www.scarm.info.

Отказ от отговорност

До максималната степен, позволена от приложимото право, ние изключваме всички гаранции, свързани с нашия сайт и неговото съдържание, както и с работата на продуктите и услугите, предоставяни от него (включително, без ограничение, всички подразбиращи се гаранции от закона по отношение на качество, годност, ползваемост, рискове и неточности). Нищо в този отказ няма да:
• ограничи нашите или вашите отговорности по някакъв начин, който не е позволен от закона; или
• изключи някоя от нашите или вашите отговорности, които не могат да се изключват съгласно закона;
Ограниченията и изключенията от отговорност, посочени в този раздел и на други места в този отказ от отговорност: (а) са обект на предходната алинея; и (б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, или във връзка с предмета на този отказ от отговорност, включително задължения, произтичащи от договор, в закононарушение (включително небрежност), както и при нарушение на законово задължение.
Tъй като уебсайта, информацията и повечето продукти и услуги на сървъра на www.scarm.info се предоставят безплатно, ние отказваме да носим отговорност за загуби или щети от какъвто и да е характер, произтекли от тяхното ползване. Условията за ползване на платените продукти и услуги са регламентирани със съответните лицензионни споразумения.

Съобщения относно промени в Условията за ползване

Ако ние внесем промени в този документ, съответната информация за това ще бъде публикувана в нашия блог на адрес www.scarm.info/blog.

За контакти

Ако имате въпроси относно Условията за ползване, можете да се свържете с на по e-mail на адрес .

Последно обновяване на 20 февруари 2017

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2024 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.