Simple Computer Aided Railway ModellerHomeOnline Hjælp & FAQArbejde med spor

Hvordan placerer jeg tunneler eller broer?

Brug knapperne ”Tunnel” eller ”Bro” fra værktøjslinjen. Den næste placerede skinne vil blive tegnet som værende i en tunnel eller på en bro. Hvis du ønsker at ændre en skinne sektion til tunnel eller bro, vælg sektionen og dernæst tunnel eller bro.


Se også

How To Create Tunnel Under The Base Level
Custom Tunnel Portals
Custom Bridge Pillars & Railings

 

◄ Home

© 2010-2024 by Milen Peev. All rights reserved.
Use at your own risk according to our Terms of Use and Privacy Policy.
All mentioned brands and product names are trademarks of their respective owners.
Danish translation by Thor Marum.