Simple Computer Aided Railway ModellerHomeBekende problemen

Lijst met bekende problemen

 • 3D-Modus werkt niet in sommige videokaarten gebaseerd op SiS Mirage

  Probleem Als je de 3d_modus probeert te openen, toont het programma een leeg of beschadigd venster, een foutmelding of “hangt”. De maker werkt aan een oplossing van het probleem.

 • Baanplan door elkaar gehusseld na aanpassing van flex-rails.

  Probleem In uitzonderlijke gevallen is het mogelijk dat het baanplan na het aanpassen van flex-rails door elkaar is gehusseld zoals “spaghetti”. Als zich dat voordoet, gebruik dan “ongedaan maken van de laatste handeling(en) (CTRL-Z) totdat het er weer normaal uitziet. Sla je baanplan nu op onder een andere naam en stuur het ter controle aan met een uitleg hoe het probleem ontstond zodat het gereproduceerd kan worden.

  Fixed in v. 0.9.31

 • Disordering of figures after rotation

  Probleem When selection of several figures or group of figures is rotated while one of the shapes is crossing some of the coordinate axes, the result after the rotation may be disordered. Pressing of Cancel in Rotation window returns the initial angle, but disorder remains.

  Mogelijke tijdelijke oplossing If that happens, use Edit > Undo menu command to restore the previous state of the track plan where the figures are ordered normally. Select and move the figures or group of figures apart of the coordinate axes, rotate them as usual and then move back to the initial position. The problem will be solved in some of the next versions of the program.

  Fixed in v. 0.9.32

 • Problems on multi-monitor configurations

  Probleem When SCARM is started in multi-monitor system configuration, the main window may not appear on the current monitor, the context menus may appear at unexpected positions and/or some functions and features may not work correctly (or not work at all) on the secondary display(s).

  Mogelijke tijdelijke oplossing For now, always run SCARM on the main (primary) display in order to make it working correctly.

Als je probleem niet hierboven staat genoemd, kijk dan in de blog (zie de link hieronder) of er recente berichten over problemen of oplossingen staan.

Onthoudt dat SCARM nog in beta-test is en soms niet werkt zoals je dat zou verwachten. Maak daarom altijd een kopie van je lay-out en bewaar de veranderingen van hetzelfde ontwerp in verschillende bestanden (in geval het misgaat), bijvoorbeeld "layout-1.scarm", "layout-2.scarm", enz. Rapporteer a.u.b. fouten en foutmeldingen aan de auteur met een uitleg hoe ze ontstaan, wanneer en waar in het programma ze voorkomen op (a.u.b. in het Engels).


Zie ook

Problems & Solutions

◄ Home  |  ▲ Top  |  

© 2010-2017 by Milen Peev a.k.a. Mixy. All rights reserved. Use at your own risk!
All mentioned brands and product names are trademarks of their respective owners.
Dutch translation: Lex van der Loo