Simple Computer Aided Railway ModellerGłównaPomoc, pytania i odpowiedzi2D Editor

Jak korzystać z miarki?

Miarka to jest narzędzie do mierzenia odległości na powierzchni rysunku. Aby skorzystać z Miarki, należy ją aktywować z menu "Narzędzia" > "Miarka dystansu". Kliknij lewym przyciskiem myszy w pierwszym punkcie pomiaru i przeciągnij odległość koła, aż do drugiego punktu pomiaru. Odległość jest wyświetlana na pasku stanu. Aby wyłączyć tryb Miarki, naciśnij klawisz [Esc].

 

◄ Główna

© 2010-2024 by Milen Peev. All rights reserved. Use at your own risk!
All mentioned brands and product names are trademarks of their respective owners.
Polish translation by Artur Schwartz.