Simple Computer Aided Railway ModellerGłównaPomoc, pytania i odpowiedzi2D Editor

Jak korzystać z miarki?

Miarka to jest narzędzie do mierzenia odległości na powierzchni rysunku. Aby skorzystać z Miarki, należy ją aktywować z menu "Narzędzia" > "Miarka dystansu". Kliknij lewym przyciskiem myszy w pierwszym punkcie pomiaru i przeciągnij odległość koła, aż do drugiego punktu pomiaru. Odległość jest wyświetlana na pasku stanu. Aby wyłączyć tryb Miarki, naciśnij klawisz [Esc].

◄ Główna  |  

© 2010-2018 by Milen Peev a.k.a. Mixy. All rights reserved. Use at your own risk!
All mentioned brands and product names are trademarks of their respective owners.
Polish translation by Artur Schwartz.