Полагане на паралелни релси

Паралелните релси се използват в районите на гари, депа, скритите участъци по макетите, както и на удвоените трасета. Поради това, правилното разполагане на паралелните релси със запазване на съответните отстояния е от съществено значение. Тази статия ще ви покаже основните начини за полагане на паралелни релси при моделирането на макета в SCARM.

Първият метод използва функцията Паралелна начална точка, представена в SCARM в. 0.9.9. Тя е предназначена за поставяне на нова паралелна начална точка до съществуваща начална точка или до съединение между две релси. Преди да я използвате, трябва да изберете свободна начална точка от вече положена релса, до която искате да поставите новата паралелна релса.

Съвет
За да можете да селектирате съединяващата точка между две свързани релси, първо трябва да активирате функцията Височини в релсовия път от меню “Изглед” > “Показвай височините в релсовия път”.

Сега изберете командата “Редакция” > “Паралелна начална точка” – ще се покаже следният диалогов прозорец:

Въведете разстоянието между центровете на линиите в полето “Разстояние”. Изберете желаната Страна и Посока, съобразно избраната (активна) начална точка и натиснете бутона “Постави”, за да поставите паралелната начална точка. Сега вече можете да положите успоредната релса в тази нова начална точка.

Бележка
Разстоянието между коловозите е един от основните параметри на всяка релсова система и производителите обикновено го споменават в техните каталози и книжки с коловозни развития. Често обаче, това разстояние (съотнесено в мащаб) е по-голямо от реалното разстояние между паралелни коловози в истинските железници. Поради това, моделистите които се стремят да се придържат колкото е възможно по-близо до реалните железници, използват по-малки разстояния от указаните в съответната моделна релсова система, особено в правите участъци на двойните трасета. Имайте в предвид, че не всяка релсова система позволява това, без срязване и преработка на релсите или отклоненията на стрелките.

Вторият метод е базиран на използването на две еднакви прави стрелки, свързани противоположно в отклоненията си с допълнителни прави релси за изравняване на дължините. Тази структура може да се използва като шаблон за полагане на паралелни релси на макета и да се изтрие, когато вече не е нужна.

Изберете цялата структура и я закачете (чрез преместване) към началната релса. След това поставете паралелната релса към свободната точка от същата страна. Накрая преместете структурата встрани или просто я изтрийте.

Съвет
За да преместите и съедините избраните релси, щракнете с десния бутон на мишката върху някоя от тях и изберете командата “Премести” от контекстното меню. После позиционирайте преместваните релси така, че желаната крайна стрелка на една от тях да припокрие крайната стрелка на релсата, към която искате да ги свържете – стрелките ще се оцветят в зелено и червено. Щракнете с левия бутон на мишката и избраните релси ще бъдат присъединени към релсата-назначение.
Вижте също темите Как се местят релси и Как се разкачват и снаждат релси в документацията за повече подробности.

Третият метод разчита на готови (дефинирани в библиотека) паралелни релси, с каквито разполагат някои релсови системи. Това зависи от съответния производител и система – не всяка библиотека съдържа такива паралелни релси. Пример за подобна библиотека е системата Kato N, както и някои други библиотеки с бретели или прелези на двойни трасета. Проверете библиотеката на вашата предпочитана система за наличието на предефинирани паралелни релси и ако има такива ги използвайте като шаблони за да положите останалите паралелни релси в релсовия план.

Бележка
Въпреки, че дадена паралелна секция в определена релсова система е в производство, същата може и да не присъства в съответната библиотека в SCARM. Ако се натъкнете на подобно разминаване, напишете коментар към статията с номера и производителя на липсващата релса и тя ще бъде добавена в следващото обновление на програмата.

Успоредни релси могат да се получат и по други начини, напр. чрез комбиниране на няколко различни стрелки в гара, с копиране и поставяне на прави релси една до друга и т.н. Все пак, разгледаните по-горе в статията методи са основни, бързи, лесни и точни и ако не сте ги ползвали досега, можете да ги пробвате веднага.

Вижте също
Как се местят релси
Как се разкачват и снаждат релси


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>