Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

AmericanFlyer-SS-scale track system (discontinued)

Мащаб: S (1/64)
Междурелсие: 22.42 mm / 0.883"
Производител: American Flyer
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: AmericanFlyer-S.lib
Последно обновен: 11 Nov 2017

 Спряна от производство релсова система


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб S (1/64)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2019 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.