Simple Computer Aided Railway ModellerНачалоИнформация за библиотека

AristoCraft-G-USsUS style G-scale track system (Stainless steel)

Мащаб: G (1/29)
Междурелсие: 45 mm / 1.772"
Производител: Aristo-Craft
Автор: Milen Peev
Библиотечен файл: Aristocraft-G-USs.lib
Последно обновен: 20 Aug 2021

 Спряна от производство релсова система


Вижте също

ЖП макети и релсови планове в мащаб G (1/29)

◄ Начало

Информация и обр. връзка

Подкрепете SCARM

© 2010-2023 Милен Пеев. Всички права запазени.
Използвайте на собствена отговорност съгласно нашите Условия за ползване и Политика за поверителност.
Всички споменати марки и имена на продукти са запазени търговски марки на техните уважавани собственици.